Book

Банкова сметка:

ОББ АД

IBAN: BG24UBBS88881000678155

BIC: UBBSBGSF

“КОМВЕРС” ЕООД

Забележка:

Като основание, моля запишете дата на пристигане, брой нощувки, Име и Фамилия, /или име на Юридическо лице/, ЕГН /или ЕИК по БУЛСТАТ/

* Дата на пристигане
Ден: Месец: Година:

* Дата на отпътуване
Ден: Месец: Година:

* Име и Фамилия:

* Телефонен номер:

* Резервирам:

* Брой деца до 3 години:

* Брой възрастни:

* E-Mail:

Вашият коментар:

CAPTCHA Code:

captcha

Въведете кода: